Συμμετέχω

Συμμετέχω

Συμμετέχω

Στόχος μας είναι να παρέχουμε την υπηρεσία ενημέρωσης και υποστήριξης σε οποίον την έχει ανάγκη χωρίς κόστος (δωρεάν). Για το λόγο αυτό, αναζητούμε κάθε είδους βοήθειας και συμμετοχής.

Συμμετέχω σημαίνει συνεργάζομαι, παίρνω μέρος και μοιράζομαι με την κοινότητα μου, προσφέρω στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Η προσφορά αυτή, υλική, ηθική ή πνευματική, αλλάζει σιγά σιγά τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, σας καλούμε να:

services

Υπηρεσίες Ψ.Υ.

store

AnimaCare store

subscribe

Επικοινωνία

donate

Κάνε μια δωρεά