Δικαστική Συμπαράσταση

Η δικαστική συμπαράσταση είναι μια σύνθετη κατάσταση νομικής φύσης η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματα και τις υποθέσεις ανθρώπων που δεν βρίσκονται σε σωματική ή/και πνευματική θέση να το πράξουν για τον εαυτό τους.  

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε όσο πιο απλά γίνεται -δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για νομικούς όρους- τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δικαστική συμπαράσταση. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικές πληροφορίες στα:
- Δικαιώματα Ψυχικά Πασχόντων,
- Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας,
- Greek Law: Δικαστική Συμπαράσταση,


Συμπαραστατούμενος
είναι ο ενήλικας που τίθεται σε δικαστική συμπαράσταση με δικαστική απόφαση. Συμπαράστατης είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή ο οργανισμός που έχει την ευθύνη να αντιπροσωπεύει τον συμπαραστατούμενο ή να συναινεί αντ’ αυτού.

Η δικαστική συμπαράσταση ως νομική διαδικασία μπορεί να είναι εκούσια ή ακούσια και σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου. Στην περίπτωση που ο ίδιος ο συμπαραστατούμενος επιθυμεί να τεθεί ο ίδιος σε δικαστική συμπαράσταση απαιτείται η έγγραφη αίτηση του.  


Δικαίωμα να ζητήσει τη δικαστική συμπαράσταση κάποιου με το αιτιολογικό της ψυχικής ή/και διανοητικής διαταραχής έχει:

-ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος (εκούσια συμπαράσταση)

-ο-η σύζυγος εφόσον διαμένουν μαζί και δεν βρίσκονται σε διάσταση
-οι γονείς (ο καθένας χωριστά)
-τα παιδιά (το καθένα χωριστά)
-Ο εισαγγελέας πρωτοδικών
Με διαταγή του εισαγγελέα, η διαδικασία πραγματοποιείται στο πρωτοδικείο, κεκλεισμένων των θυρών.services

Υπηρεσίες Ψ.Υ.

store

AnimaCare store

subscribe

Επικοινωνία

donate

Κάνε μια δωρεά