Κώδικες Δεοντολογίας

Οι Κώδικες Δεοντολογίας αποτελούν το σύνολο των αρχών σχετικά με την αποδεκτή και ηθικά ορθή συμπεριφορά των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (γιατρών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών κ.λπ.) και είναι κείμενα δεσμευτικά για τον επαγγελματία που ανήκει στο συγκεκριμμένο σύλλογο που έχει συντάξει το συγκεκριμένο κώδικα.


Οι επαγγελματικοί σύλλογοι και οι επιστημονικές εταιρείες εναρμονίζουν τους κώδικές τους με αυτούς που ισχύουν στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συλλόγους και εταιρείες όπου υπάγονται.


Στην Ελλάδα, ο Κώδικάς Ιατρικής και Νοσηλευτικής Δεοντολογίας έχει νομική ισχύ, ενώ οι υπόλοιποι ( π.χ ψυχολόγων κ.α.) βασίζονται στη συνέπεια και τη σοβαρότητα κάθε επαγγελματία Ψυχικής Υγείας.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στους κώδικές δεοντολογίας της κάθε επαγγελματικής ομάδας του Τομέα Ψυχικής Υγείας:

services

Υπηρεσίες Ψ.Υ.

store

AnimaCare store

subscribe

Επικοινωνία

donate

Κάνε μια δωρεά