Στην ενότητα αυτή, επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε με κριτική ματιά αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις που αναφέρονται στην Ψυχική Υγεία ή στις ψυχικές δυσκολίες και οι οποίες καθορίζουν τελικά την κοινωνική και γενικότερη συμπεριφορά μας.

Οι θέσεις μας βασίζονται σε εμπειρικά και επιστημονικά δεδομένα και στις δικές μας στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στη ψυχική υγεία.

Ο μεγαλύτερος, ίσως, μύθος που ακολουθεί τη Ψυχική Υγεία και το σύστημα Ψυχικής Υγείας με τις υπηρεσίες και τις δομές του, όπως διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η επικινδυνότητα του ψυχικά ασθενή.

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι η επιστημονική ορολογία στην Ψυχική Υγεία έχει ένα βασικό λόγο ύπαρξης: Το να μπορούν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνούν στο πλαίσιο μιας κοινής γλώσσας.

services

Υπηρεσίες Ψ.Υ.

store

AnimaCare store

subscribe

Επικοινωνία

donate

Κάνε μια δωρεά

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2021 AnimaCare
Powered by Fork Studios Fork Studios