Στην ενότητα αυτή, επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε με κριτική ματιά αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις που αναφέρονται στην Ψυχική Υγεία ή στις ψυχικές δυσκολίες και οι οποίες καθορίζουν τελικά την κοινωνική και γενικότερη συμπεριφορά μας.

Οι θέσεις μας βασίζονται σε εμπειρικά και επιστημονικά δεδομένα και στις δικές μας στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στη ψυχική υγεία.

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι η επιστημονική ορολογία στην Ψυχική Υγεία έχει ένα βασικό λόγο ύπαρξης: Το να μπορούν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνούν στο πλαίσιο μιας κοινής γλώσσας.

services

Υπηρεσίες Ψ.Υ.

store

AnimaCare store

subscribe

Επικοινωνία

donate

Κάνε μια δωρεά