Υπηρεσίες υπό προϋποθέσεις

Σε αυτές τις υπηρεσίες και δομές δεν μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που αντιμετωπίζει ψυχιατρικό, ψυχολογικό ή κοινωνικό πρόβλημα ή δυσκολία. Σε αυτές απευθύνονται με ειδική διαδικασία άτομα που είναι ήδη έγκλειστα σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομεία από τους θεράποντες ιατρούς τους. Τέτοιες δομές είναι τα οικοτροφεία (μακράς παραμονής στεγαστικές δομές), οι ξενώνες (μέσης παραμονής στεγαστικές δομές), προστατευομένα διαμερίσματακέντρα ήμερας ( χώρος δραστηριοποίησης ατομών που ζουν σε οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευομένα διαμερίσματα).

Οι δομές αυτές λειτουργούν είτε από δημόσιους φορείς είτε από ιδιωτικούς ή με κερδοσκοπικούς φορείς που ελέγχονται και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και επιχειρούν να επανεντάξουν και να αποσυλοποιήσουν ανθρώπους που ήταν για χρόνια έγκλειστοι σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Ακριβώς επειδή για πολλά χρόνια το σύστημα Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα λειτουργούσε μέσα από μεγάλα ψυχιατρικά ιδρύματα και πολλές φορές σε άσχημες συνθήκες, τα τελευταία 35 χρόνια δημιουργήθηκε η ανάγκη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Με άλλα λόγια, η αναγνώριση ότι οι άνθρωποι με ψυχιατρικό πρόβλημα ωφελούνται περισσότερο όταν διαμένουν σε κοινότητα και όχι αποκομμένοι από τη κοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε.

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας ανθρωπος χρειάζεται να ενταχθεί σε κάποια μονάδα ή υπηρεσια επανένταξης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας σε ένα ξενωνα ή οικοτροφείο, να επισκεφτείτε για τις κενές θέσεις τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ, να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στπ Νοσοκομείο Ημέρας παραπέμπονται έπειτα από νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική από τον θεράποντα ιατρό τους  άτομα με σοβαρό και διαγνωσμένο πρόβλημα, που διαμένουν σπίτι τους.
Για την απασχόληση και εκπαίδευση των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή διαμένουν σε οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα έχουν δημιουργηθεί οι Ειδικές Μονάδες  Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης.
 
Οι ΚΟΙ.Σ.Π.Ε  είναι συναιτερισμοί οι οποιοι έχουν ως μέλη και απασχολούν επαγγελματικά σε ένα προστατευμένο περιβάλλον εργασίας άτομα που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή διαμένουν σε οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα. Για περισσότερες πληροφορίες για την καινόταμα αυτή δράση, διαβάστε εδώ. Καλό είναι να γνωρίζετε επίσης ότι οι ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. είναι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες όπως οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία για αμειβόμενη εργασία σε άτομα πρώην έγκλειστα και με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

services

Υπηρεσίες Ψ.Υ.

store

AnimaCare store

subscribe

Επικοινωνία

donate

Κάνε μια δωρεά